Platforma wymiany e-faktur

Czym jest właściwie e-faktura? Tak naprawdę niemal dokładnie tym samym, co zwykła faktura, czyli dokumentem opisującym osoby kontrahentów, przedmiot oraz…

Czym jest właściwie e-faktura? Tak naprawdę niemal dokładnie tym samym, co zwykła faktura, czyli dokumentem opisującym osoby kontrahentów, przedmiot oraz warunki sprzedaży towaru lub usługi. Jest tylko jedna drobna różnica – wysyła się ją pocztą elektroniczną, nie trzeba jej też drukować.

Zarządzania e-fakturami w przedsiębiorstwie

Szacuje się, że nawet niewielkie i średnie przedsiębiorstwa generują imponujące ilości papierowych dokumentów. Okazuje się, że w ciągu miesiąca można…

Szacuje się, że nawet niewielkie i średnie przedsiębiorstwa generują imponujące ilości papierowych dokumentów. Okazuje się, że w ciągu miesiąca można uskładać niemalże wagon papierów, z których większość stanowią oczywiście faktury. Dlatego bardzo rozsądnym i coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem są e-faktury oraz efektywne zarządzanie nimi – przechowywanie i archiwizowanie, czyli system elektronicznych faktur.

System fakturowania Flow for you

Faktura jest jednym z podstawowych dokumentów w szeroko rozumianej działalności gospodarczej, obrocie handlowym produktami, towarami, usługami itp. Nic więc dziwnego,…

Faktura jest jednym z podstawowych dokumentów w szeroko rozumianej działalności gospodarczej, obrocie handlowym produktami, towarami, usługami itp. Nic więc dziwnego, że nawet małe i średnie przedsiębiorstwa generują dużą ilość tych dokumentów, a prawdziwym wyzwaniem staje się nie tylko ich wystawianie, ale i opisywanie, dostarczanie, archiwizowanie oraz rozliczanie. Krótko mówiąc potrzebny nam jest efektywny system fakturowania.

Zalety elektronicznej rejestracji faktur

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Obiegu Faktur Kosztowych potwierdziło, że faktury nie dotyczą wyłącznie działu finansów i księgowości, ale większości zatrudnionych pracowników.…

Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Obiegu Faktur Kosztowych potwierdziło, że faktury nie dotyczą wyłącznie działu finansów i księgowości, ale większości zatrudnionych pracowników. W Polsce panuje powszechne przekonanie, iż praca z fakturami jest żmudna i często bardzo męcząca. Ma się tu zarówno na myśli proces rejestracji faktur, jak również ich archiwizację i odszukanie, gdy występuje taka potrzeba. Działalności gospodarczych z roku na rok przybywa, jako społeczeństwo bogacimy się, a tym samym kupka z dokumentami, z płatnościami za wykonane usługi i towary, rośnie.

E-faktury coraz bardziej popularne

Odkąd w Polsce weszły w życie przepisy dotyczące wystawiania faktur elektronicznych, są one na równi traktowane z tradycyjnym sposobem przedstawiania…

Odkąd w Polsce weszły w życie przepisy dotyczące wystawiania faktur elektronicznych, są one na równi traktowane z tradycyjnym sposobem przedstawiania rachunków między kontrahentami. Zanim dojedzie jednak do sporządzenia e-faktury, jej odbiorca musi zaakceptować taką formę informowania go o należnościach względem dostawcy towaru lub usługi.