telefon, notatnik i kartka płatnicza

Kredyt studencki – czym jest i jak można go uzyskać?

Wyjazd na studia, zwłaszcza do innego miasta, wiąże się z wieloma wydatkami. Student rozpoczyna odtąd dorosłe życie i musi sam podejmować ważne decyzje, także finansowe. Nie każdy może liczyć na wsparcie rodziny, nie każdy też jest w stanie pogodzić pracę z nauką. Wychodząc naprzeciw osobom uczącym się, stworzono kredyt studencki. To instrument finansowy, który pozwala studentom uzyskać wsparcie finansowe na czas studiów, na bardzo korzystnych warunkach. W przeciwieństwie do zwykłych kredytów konsumenckich, taki kredyt jest bardzo nisko oprocentowany. Oprocentowanie wynosi obecnie zaledwie 0,875%, co stanowi równowartość połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi 1,75%. Dzięki temu koszty uzyskania kredytu studenckiego są bardzo niskie. Kto może skorzystać z takiej formy pomocy finansowej i na jakich zasadach? Co warto wiedzieć, ubiegając się o kredyt studencki?

Kredyt studencki – komu przysługuje?

Prawo ściśle określa, kto może ubiegać się o uzyskanie kredytu studenckiego. Jest on dostępny dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych, studentów dziennych, zaocznych i wieczorowych, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia, a także studenci studiów doktoranckich. Ponadto o kredyt studencki mogą starać się słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego oraz słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi. Oprócz tego w przyznaniu kredytu studenckiego dużą rolę odgrywają dochody rodziny. Z założenia taki kredyt ma wspierać osoby wywodzące się z niezamożnych rodzin, które nie mają innego źródła dochodu, by móc kontynuować i ukończyć studia. Co roku ustalana jest maksymalna kwota miesięcznego dochodu na osobę w takiej rodzinie, obecnie wynosi ona 2500 złotych netto na osobę.

Jak ubiegać się o kredyt studencki – niezbędne dokumenty

Aby moc ubiegać się o kredyt studencki, należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • wniosek składany w banku wraz z potwierdzeniem wysokości dochodów rodziny studenta;
  • zaświadczenie uczelni potwierdzające, że osoba ubiegająca się o kredyt jest jej studentem bądź przechodzi rekrutację na daną uczelnię;
  • dokumenty potwierdzające zdolność kredytową i zabezpieczenia spłat kredytu wymagane od banku.

Wnioski o kredyt studencki należy składać od 15 lipca do 20 października, zgodnie z wzorem wymaganym w wybranym przez studenta banku.

dziewczyna czyta książkę

Poręczenie kredytu – czym jest?

Aby moc uzyskać kredyt studencki, należy wyznaczyć osobę, która będzie poręczycielem kredytu. Jest to osoba, która w razie nieprzewidzianych okoliczności zobowiąże się do spłaty kredytu za studenta. Najczęściej w roli poręczyciela występuje ktoś z rodzinnego kręgu studenta, na przykład rodzice, starsze rodzeństwo, dziadkowie czy wujostwo. Jeżeli sytuacja rodzinna studenta sprawia, że nie ma on osoby, która mogłaby zostać poręczycielem, może on ubiegać się o poręczenie od Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku studentów mieszkających na obszarze wiejskim. Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w następujących sytuacjach:

  • gdy student został pozbawiony opieki rodzicielskiej, bez względu na jego dochód – 100% kwoty kredytu;
  • gdy dochód na osobę w rodzinie studenta wynosi nie więcej niż 1500 złotych – 100
    % kwoty kredytu;
  • gdy dochód na osobę w rodzinie studenta wynosi nie więcej niż 2000 złotych – 90% kwoty kredytu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może natomiast poręczyć od 80% do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodów rodziny studenta. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1000 złotych, może on ubiegać się o poręczenie 100% kwoty kredytu.

czytanie książki

Miesięczna kwota kredytu i czas kredytowania

Kredyt studencki wypłacany jest w formie comiesięcznych transz w wysokości 600 złotych. W ciągu roku akademickiego daje nam to kwotę 6000 złotych. Istnieje możliwość wnioskowania o podwyższenie miesięcznej kwoty do 800 lub 1000 złotych albo zmniejszenie jej do 400 złotych. Taki wniosek można złożyć w dowolnej chwili, gdy akurat zmienią się warunki życiowe studenta, by wysokość otrzymywanych transz kredytu dopasować do bieżących potrzeb. Kredyt studencki udzielany jest na okres trwania studiów, czyli nie dłuższy niż 6 lat. Wyjątkiem są studia doktoranckie, w wypadku których okres kredytowania można dodatkowo wydłużyć o maksymalnie 4 lata. Transze kredytu są wypłacane wyłącznie w trakcie trwania roku akademickiego. Wpływy na konto są więc wstrzymane przez wakacje, a także w trakcie urlopu dziekańskiego udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub innych ważnych przyczyn losowych. Splata kredytu następuje 2 lata po ukończeniu studiów. Jeżeli student przerwie studia, jest zobowiązany rozpocząć spłatę kredytu od kolejnego miesiąca, w którym nie posiada już ważnej legitymacji studenckiej. Spłata kredytu trwa dwukrotnie dłużej niż jego otrzymywanie (jeżeli student pobierał raty kredytu przez 4 lata, będzie je spłacał w ratach przez 8 lat). Oczywiście istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, jeżeli sytuacja finansowa na to pozwala.

0 comments on “Kredyt studencki – czym jest i jak można go uzyskać?Add yours →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *